Insekter som livsmedel

Evira har utarbetat anvisning för livsmedelsbranschen om uppfödning, saluhållande och servering av insekter. Anvisningen är avsedd för såväl livsmedelstillsynsmyndigheter som uppfödare av insekter och företag som tillverkar livsmedel av insekter.

I Finland tillåts endast användning av hela uppfödda insekter. Hela insekter kan också krossas, malas eller torkas, men man får inte ta bort delar av dem (såsom vingar, ben eller huvudet) eller avskilja eller extrahera ingredienser (såsom fett- eller proteinfraktioner).

Insektproducenterna kan registrera sig som livsmedelsföretagare och då kommer verksamheten att omfattas av livsmedelslagstiftningen och -tillsynen. Så producerade insektprodukter kan marknadsföras som livsmedel. De insektprodukter som nu förekommer på marknaden och som saluhålls som köksprydnader får till exempel inte saluhållas som livsmedel, eftersom produktionen av dem inte är övervakad enligt livsmedelslagstiftningen och man inte kunnat försäkra sig om att de är säkra.

Den som uppföder insekter och den som tillverkar och säljer insektprodukter svarar för att livsmedlen de producerar och saluhåller är säkra för konsumenterna. I produktionen ska man bland annat se till att hygienen är god och att till exempel förpackningarna är försedda med sanningsenliga och tillräckliga märkningar. Det är bra att beakta att insektproteiner kan orsaka en allergisk reaktion.

 

Som livsmedel på marknaden i Finland får under övergångstiden 1.1.2018 – 1.1.2019 finnas alla sådana insektsarter, som funnits på marknaden som livsmedel i Finland eller i något annat EU-land före 1.1.2018. Också om dessa insektsarter ska lämnas en ansökan om tillstånd som nytt livsmedel till kommissionens före 1.1.2019 för att de ska få finnas på marknaden också
efter 1.1.2019.

 

Eviras anvisning Insekter som livsmedel (10588/2) finns här

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS


MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER