Kaffe- och cikoriaextrakt

För kaffeextraktens del ingår i författningen definitioner på kaffeextrakt, lösligt kaffeextrakt, lösligt kaffe och snabbkaffe. Det är en koncentrerad vara som utvinns ur rostade kaffebönor med vatten som enda extraktionsmedel utan någon hydrolys med tillsats av syra eller bas. För halten kaffetorrsubstans har fastställts en minimigräns som varierar beroende på om det rör sig om kaffeextrakt, kaffeextraktpasta eller flytande kaffeextrakt. Flytande kaffeextrakt får också innehålla socker.

För extrakten gäller också särskilda krav på förpackningspåskrifterna. Lägsta halten kaffetorrsubstans skall bland annat anges för kaffeextrakt i pastaform eller i flytande form. Påskriften ”koffeinfri” får finnas på kaffeextrakt såvitt den vattenfria koffeinhalten i kaffetorrsubstansen inte är högre än 0,3 viktprocent.

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER