Livsmedel för särskilda näringsändamål

Med livsmedel för särskilda näringsändamål avses livsmedel, som till sin sammansättning eller i fråga om framställningssättet klart skiljer sig från motsvarande sedvanliga livsmedel.

På grund av dessa skillnader i sammansättningen eller framställningssättet lämpar sig dessa produkter för personer med störd näringsupptagning eller ämnesomsättning eller för personer som har särskild nytta av ett kontrollerat intag av vissa substanser i livsmedel på grund av sitt speciella fysiologiska tillstånd.

I livsmedel för särskilda näringsändamål ingår bl.a. barnmat, glutenfria, laktosfattiga och laktosfria livsmedel. Även livsmedel för speciella medicinska ändamål och vissa livsmedel som är avsedda för bantare eller idrottare är livsmedel för särskilda näringsändamål .

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS