Bantningspreparat

Sedan 20.7.2016 regleras kompletta kostersättningar för viktkontroll av EPRf 609/2013 om livsmedel för särskilda grupper (FSG-förordningen). FSG-förordningen omfattar såväl LCD- som VLCD-kostersättningarna som används vid viktkontroll för att ersätta alla måltider under en och samma dag.

Kommissionen bereder en delegerad författning som inbegriper mer detaljerade sammansättnings- och märkningskrav på kompletta kostersättningar. Arbetet är ännu inte slutfört, men den väntas träda i kraft år 2021. Fram till dess tillämpas kraven i HIM:s beslut om bantningspreparat 904/1997 på LCD-kostersättningar. Mer detaljerade sammansättningskrav på VLCD-kostersättningar fastställs först i kommissionens kommande delegerade författning.

 

Sedan 20.7.2016 är måltidsersättningar avsedda för viktkontroll allt enligt sitt innehåll antingen berikade livsmedel eller sedvanliga livsmedel. Detta gäller såväl LCD- som VLCD-måltidsersättningar.

Tillverkaren eller importören till måltidsersättningen ska säkerställa att hans egen produkt uppfyller kraven i lagstiftningen.

  


MER OM DETTA PÅ ANDRA WEBBPLATSER