Barnmat

Barnmat är sådana livsmedel, som är avsedda och som särskilt uppgetts lämpa sig för barn under tre år. Barnmat är modersmjölksersättningar, tillskottsnäringar och grötar och vällingar, frukt- och bärpuréer, grönsakspuréer och kött- och fiskpuréer avsedda för barn. Barnmaten tillgodoser friska spädbarns och småbarns näringsmässiga behov och andra särskilda behov. Barnmat betraktas som livsmedel för särskilda näringsändamål.