Projektet för tillsyn över barnmaten

Livsmedelssäkerhetsverket Evira genomförde under året 2014 tillsammans med de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna ett projekt för tillsyn över barnmaten. I projektet deltog sex kommunala livsmedelstillsynsmyndigheter.

Som prover i tillsynsprojektet valdes industriell barnmat bland de varumärken som saluhålls på den finska marknaden. I projektet koncentrerade man sig på tre olika produktkategorier: grötar och vällingar, fruktpuréer och grönsakspuréer. Sammanlagt 43 prover samlades in.

Projektet för tillsyn över barnmaten - slutrapport (pdf, 367 kb)

Undersökta produkter (pdf, 178,83 kb)