Laktosifria livsmedel och livsmedel med låg laktoshalt

Laktosfria livsmedel och livsmedel med låg laktoshalt är avsedda för sådana personer, hos vilka laktosen dvs. mjölksockret orsakar magsymptom. Laktos förekommer av naturen endast i mjölk. Laktos förekommer också i sådana livsmedel, som tillverkats med mjölk och mjölkprodukter som ingredienser.  I mjölkprodukter med låg laktoshalt har laktosen spjälkts upp till glukos och galaktos, vilket gör mjölkprodukterna med låg laktoshalt sötaktiga. I laktosfria mjölkprodukter tas en del av laktosen i mjölken helt bort, medan resten spjälks upp med hjälp av enzymer.

Laktosintolerans

Hos laktosintoleranta personer bildas i tunntarmen för små mängder av eller inte alls av det enzym som spjälker upp laktosen. Symptomen på laktosintolerans är kurrande och uppsvullen mage, gasbesvär, magknip och diarré. Toleransen mot laktos varierar, de flesta med laktosintolerans tål en del laktos (5 – 10 g åt gången), medan åter en del får symptom av mycket små mängder laktos (1 – 2 g). Ett glas vanlig mjölk innehåller 10 g laktos, ett glas laktosfattig mjölk 2 g laktos.

Det är skäl att understryka att mjölkallergi inte är detsamma som laktosintolerans. Vid mjölkallergi är kroppen känslig mot proteinerna i mjölken, medan åter upptagningen av mjölksockret är störd vid laktosintolerans. Mer information om skillnaderna mellan mjölkallergi och laktosintolerans finns på vår webbplats under https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tietoa-elintarvikkeista/ruoka-allergeenit/yleisimmat-ruoka-allergian-aiheuttajat/maito/.

Lagstiftning

För laktoshalten i laktosfria livsmedel och livsmedel med låg laktoshalt finns för närvarande inte några gemensamma gränsvärden i EU. I Finland har som samnordiska gränsvärden länge tillämpats följande värden:

  • laktosfria livsmedel – laktos mindre än 10 mg/100 g eller 100 ml
  • livsmedel med låg laktoshalt – laktos mindre än 1 g/100 g eller 100 ml

 

Gränsvärdena bygger på den nordiska rapporten ”Nordiske Seminar- og Arbejdsrapporter 1993:557”. Evira råder att de ovan nämnda gränsvärdena följs till eventuella gränsvärden på EU-nivå fastställs.

Med tanke på arbetet med att bereda en författning om laktosfria livsmedel och livsmedel med låg laktoshalt har Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) på kommissionens begäran kommit med ett yttrande om gränsvärden för laktosen vid laktosintolerans och galaktosemi.

Rådgivning:

  • Kostbehandling av laktosintolerans – dietisten eller den behandlande läkaren på hälsovårdscentralen eller sjukvårdsdistriktet

 

MER OM DETTA PÅ VÅR WEBBPLATS

MER OM DETTA PÅ ANDRA WEBBPLATSER