Sportpreparat

Sedan 20.7.2016 är livsmedlen som marknadsförs för personer som idkar sport till sitt innehåll, sin preparatform och sitt användningsändamål antingen

  • berikade livsmedel (såsom sportpulver, -stänger, -drycker som berikats med vitaminer och mineralämnen)
  • kosttillskott (såsom tabletter, kapslar, pulver som används i små uppmätta mängder)
  • sedvanliga livsmedel

 

 Tillverkaren eller importören till livsmedlet ska säkerställa att hans egen produkt uppfyller kraven i lagstiftningen.

 

I och med en ändring av lagstiftningen ska märkningarna på förpackningarna till sportpreparat förnyas. Sammansättningen kan likaså kräva förändringar. Sedan 20.7.2016 ska produkter som släpps ut på marknaden eller tillverkas följa kraven ovan. Lagren med produkter som släppts ut på marknaden eller försetts med märkningar före det får säljas slut.

  

MER OM DETTA PÅ VÅR WEBBPLATS

 
MER OM DETTA PÅ ANDRA WEBBPLATSER