Märkningarna

Syftet med bestämmelserna om märkningarna på förpackningarna är att ge konsumenten upplysning och skydda denna mot hälsorisker och ekonomiska förluster. Märkningarna ska ge tillräcklig information om produkterna så, att konsumenten kan göra medvetna val i inköpssituationen och välja sådana produkter, som lämpar sig just för honom eller henne.

Förordningen om livsmedelsinformation (EPRf 1169/2011), som på allmän nivå reglerar den information som konsumenterna tillhandahålls om livsmedlen, gäller också modersmjölksersättningar och tillskottsnäringar. Det har också ansetts nödvändigt att fastställa särskilda märkningskrav för dessa produkter för att trygga en sårbar konsumentkategori och främja och försvara amning.

På följande sidor berättas mer om modersmjölksersättningar och tillskottsnäringar: