De obligatoriska märkningarna på förpackningarna

Märkningarna på förpackningarna till modersmjölksersättningar och tillskottsnäringar ska inbegripa:

 • den obligatoriska information, som förordningen om livsmedelsinformation förutsätter OCH
 • de obligatoriska kompletterande märkningar, som särskild lagstiftning förutsätter

 

Obligatorisk livsmedelsinformation

Om modersmjölksersättningar och tillskottsnäringar ska tillhandahållas den obligatoriska livsmedelsinformationen (EPRf 1169/2011):

 • livsmedlets beteckning (modersmjölksersättning eller tillskottsnäring)
 • ingrediensförteckningen
 • ämnena som orsakar allergier och intolerans
 • mängden av vissa ingredienser eller kategorier ingredienser (vid behov)
 • livsmedlets nettokvantitet
 • den ansvariga livsmedelsföretagarens namn, firmanamn eller hjälpfirmanamn och adress
 • ursprungslandet eller härkomstplatsen (vid behov)
 • näringsdeklarationen
 • påkallade anvisningar om tillredning, förvaring och bortskaffande och en varning om de hälsorisker som är förenade med oriktig tillredning och förvaring
 • påkallad information om rätt användning av preparatet så, att amningens betydelse inte underskattas 

 

Obligatoriska kompletterande märkningar

I fråga om modersmjölksersättningar ska utöver de obligatoriska märkningarna också anges att (HIM 1216/2007):

 • produktens benämning ”Modersmjölksersättning” eller Mjölkbaserad modersmjölksersättning” (om framställd uteslutande av komjölksproteiner)
 • produkten är lämplig som näring för spädbarn från födseln när de inte ammas
 • med rubriken Viktigt eller ett likvärdigt uttryck
  • ett konstaterande av att amning är överlägsen
  • en rekommendation att produkten endast bör användas på tillrådan av opartiska personer med utbildning i medicin, näringslära eller farmaci eller av andra fackmän som arbetar med barn- och mödravård
    

I fråga om tillskottsnäringar ska utöver de obligatoriska märkningarna också anges att:<0}

 • produktens benämning ”Tillskottsnäring” eller ”Mjölkbaserad tillskottsnäring” (om framställd uteslutande av komjölksproteiner)
 • produkten är lämplig endast för barn äldre än sex månader så att den utgör endast en del av kosten
 • den bör inte användas som ersättning för modersmjölk under barnets första sex månader
 • ett beslut om att börja ge lämplig tilläggskost och eventuella undantag före sex månaders ålder bör enbart fattas på inrådan av opartiska personer med utbildning i medicin, näringslära eller farmaci, eller andra fackmän som arbetar med barn-, och mödravård, med utgångspunkt i det enskilda spädbarnets särskilda tillväxt- och utvecklingsbehov

 

Modersmjölksersättningar och tillskottsnäringar ska vara märkta så att konsumenterna klart kan skilja produkterna från varandra och så att det inte finns någon risk att de förväxlas med varandra. I märkningarna på modersmjölksersättning och tillskottsnäring ska ges påkallad information om rätt användning av produkten så att amningens betydelse inte underskattas. Uttryck som humaniserad, moderanpassad, anpassad eller liknande uttryck är förbjudna.

 

MER OM DETTA PÅ VÅR WEBBPLATS