Näringsvärdesdeklarationen

Modersmjölksersättningar och tillskottsnäringar ska ha en näringsvärdesdeklaration. Nedan beskrivs vilka näringsvärdesdeklarationer som HIM:s förordning 1216/2007 förutsätter.  

Europeiska kommissionen bereder delegerade författningar om särskilda krav på modersmjölksersättningarnas och tillskottsnäringarnas sammansättning och den information som tillhandahålls om dem. Näringsvärdesdeklarationen i dem kommer att följa förordningen om livsmedelsinformation (EPRf 1169/2011). Författningarna väntas vara färdiga i början av år 2016 och träda i kraft tre månader efter det.

Obligatorisk näringsvärdesdeklaration

Som HIM:s förordning 1216/2007 säger förpackningen till modersmjölksersättning och tillskottsnäring förses med mängden av följande näringsämnen uttryckt per 100 ml av den konsumtionsfärdiga varan:

  • energi
  • proteiner
  • fetter
  • kolhydrater
  • vitaminer och mineralämnen (bilagorna I och II)
  • och vid behov mängden kolin, inositol och karnitin

 

Frivillig näringsvärdesdeklaration

Förpackningen till modersmjölksersättning och tillskottsnäring kan märkas med mängden av följande näringsämnen som nämnts i bilaga III uttryckt per 100 ml av den konsumtionsfärdiga varan:

  • vitaminer
  • mineralämnen
  • aminosyror och kväveföreningar
  • kolin och inositol

 

Förpackningen till tillskottsnäring kan utöver vitaminernas och mineralämnenas mängd också märkas med deras procentandel av referensvärdet, som framgår av bilaga VII.