Påståenden och marknadsföring

Om modersmjölksersättningar får framföras endast de påståenden, som fastställts i bilagan till HIM:s förordning 1216/2007.

Om tillskottsnäringar kan framföras de för barn godkända påståenden, som avses i förordningen (EPRf 1924/2009) om näringspåståenden och hälsopåståenden förutsatt att

  • endast godkända påståenden används på det sätt som avses i förordningen om påståenden
  • den obligatoriska informationen som en användning av påståendena förutsätter tillhandahålls i samband med påståendena. 

 

Livsmedesföretagaren svarar för påståendena som framförs i det marknadsföringsmaterial han själv producerat. Det är viktigt att observera att påståenden som framförts till exempel på internet eller i annat marknadsföringsmaterial inte får strida mot den information som tillhandahållits i märkningarna på förpackningen. 

Begränsningar vid reklam

Reklam för modersmjölksersättning ska inskränkas till publikationer som är särskilt inriktade på spädbarnsvård och avsedda för fackmän och till vetenskapliga publikationer. För modersmjölksersättningar får inte göras reklam i till exempel vanliga tidningar eller tidskrifter eller televisionen. Tillhandahållande av annan information än märkningarna på förpackningen betraktas som  reklam för modersmjölksersättningen och sådan är tillåten enbart i publikationer som avsedda för fackmän inom hälsovården.

Sådan reklam får endast innehålla information av vetenskapligt och faktiskt slag. Reklamen eller broschyrerna får inte antyda eller ge intrycket av att flaskuppfödning är likvärdig med eller bättre än amning.

Märkningarna på, presentationen av och reklamen för modersmjölksersättningar och tillskottsnäringar ska planeras så, att de inte uppmuntrar någon att avstå från amning. De får inte inbegripa bilder av spädbarn och inte heller andra bilder eller text som kan idealisera användning av produkten. Uttryck som humaniserad, moderanpassad, anpassad eller liknande uttryck är förbjudna.

I detaljhandeln får inte idkas till konsumenterna riktad reklam för modersmjölksersättningar eller vidtas andra säljfrämjande åtgärder i butiksledet, såsom specialerbjudanden eller försäljning på rea. Sådant är också förbjudet i handeln på internet och i annan handel på distans. Evira anser att modersmjölksersättningar till exempel inte får presenteras som produkter på en webbutiks första sida eller på listor över mest sålda och mest letade produkter.

Åtskiljandet av konsument- och fackmannakommunikation om modersmjölksersättningar på internet

Om modersmjölksersättningar får och ska i samband med försäljningen tillhandahållas tillräcklig information om priset och märkningarna på förpackningen, även på internet. Det betraktas ännu inte som reklam. Endast fackmän inom hälsovården kan tillhandahållas mer information om modersmjölksersättningar.

Livsmedelsföretagaren ska säkerställa att informationen och materialen som är avsedda för fackmän inom hälsovården kommer att utnyttjas enbart av målgruppen i fråga. Företagaren ska kräva inloggning av den som vill besöka webbplatsen som är avsedd för fackmän inom hälsovården eller på något annat liknande sätt försäkra sig om att informationen som tillhandahålls på webbplatsen inte kan utnyttjas av andra än fackmän inom hälsovården.

För närvarande är det allmän praxis att fråga av den som vill besöka en webbplats avsedd för fackmän inom hälsovården om han eller hon är fackman inom hälsovården (ja-nej). Man kommer åt webbplatsen genom att svara ”ja”. Evira anser att den praxis att vem som helst kommer åt webbplatsen genom att svara ”ja” på frågan inte är tillräcklig.