Lagstiftningen om glutenfria livsmedel och livsmedel med mycket låg glutenhalt

Sammansättningen hos och märkningarna på livsmedel som lämpar sig för personer med glutenintolerans regleras av kommissionens förordning (EG) nr 41/2009. Förordningen bygger på en internationell Codex Alimentarius standard (Codex Stan 118-1979). Förordningen är till alla delar förpliktande och den tillämpas i samtliga medlemsstater i Europeiska unionen.

Enligt förordningen får det på marknaden finnas livsmedel som benämnts på följande sätt:

  •  ”Glutenfri”
    • Om glutenhalten inte överstiger 20 mg/kg i livsmedel som är färdiga att säljas till slutkonsumenten
  • ”Mycket låg glutenhalt”
    • Om glutenhalten inte överstiger 100 mg/kg i livsmedel som är färdiga att säljas till slutkonsumenten

Det är möjligt att förse såväl livsmedel för särskilda näringsändamål som sedvanliga livsmedel som uppfyller villkoren i förordningen med märkningen glutenfri. Endast livsmedel för särskilda näringsändamål kan däremot förses med märkningen mycket låg glutenhalt.


MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

 
MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER