Laktosifria livsmedel och livsmedel med låg laktoshalt

Laktosfattiga och laktosfria livsmedel är avsedda för sådana personer, hos vilka laktos dvs. mjölksocker orsakar magsymptom. Laktos förekommer av naturen endast i mjölk. Laktos finns också i sådana livsmedel, som innehåller mjölk eller mjölkprodukter som ingrediens. Laktosen i laktosfattiga produkter har spjälkts upp i glukos och galaktos och det medför att laktosfattiga mjölkprodukter smakar sött. En del av laktosen i laktosfria mjölkprodukter tas helt bort och resten spjälks upp med hjälp av enzymer.

Laktosintolerans

Hos en laktosintolerant person bildas i tunntarmen för små mängder sådant enzym eller inget enzym alls, som spjälker laktosen. Symptom på laktosintolerans är kurrande mage och uppsvälldhet, gasbesvär, magknip och diarré. Laktostoleransen varierar, de flesta laktosintoleranta tål en liten mängd laktos (5 – 10 g åt gången) medan en del åter får symptom av mycket små mängder (1 – 2 g laktos). Ett glas vanlig mjölk innehåller 10 g laktos, ett glas laktosfattig mjölk innehåller 2 g laktos.

Det är skäl att understryka att mjölkallergi och laktosintolerans inte är samma sak. Vid mjölkallergi är kroppen känslig mot proteinerna i mjölken medan laktosintolerans innebär att upptagningen av mjölksockret är störd. Mer information om skillnaderna mellan mjölkallergi och laktosintolerans finner du på webbplatsen
https://www.evira.fi/sv/livsmedel/information-om-livsmedel/matallergener/de-vanligaste-orsakerna-till-matallergi/mjolk/

Lagstiftning

Laktosfattiga och laktosfria livsmedel regleras av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedel för särskilda näringsändamål (121/2010). Mer information om näringsvärdesdeklarationer på laktosfattiga och laktosfria livsmedel finner du i Eviras instruktion 17030/1 ”Ravintoarvomerkintäopas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille” (Handbok om näringsvärdesdeklarationer till livsmedelstillsynsutövare och livsmedelsföretagare).

För laktoshalten i laktosfattiga och laktosfria livsmedel finns än så länge inga gemensamma EU-gränsvärden. I Finland har som samnordiska gränsvärden länge följts följande värden:

  • laktosfria livsmedel – laktos mindre än 10 mg/100 g eller 100 ml (0,01 %)
  • laktosfattiga livsmedel – laktos mindre än 1 g/100 g eller 100 ml (1 %)

Gränsvärdena bygger på den nordiska rapporten ”Nordiske Seminar- og Arbejdsrapporter 1993:557. Evira rekommenderar att ovan nämnda gränsvärden följs tills gränsvärden eventuellt fastställs på EU-nivå.

En omarbetning av EU:s direktiv om livsmedel för särskilda näringsändamål (2009/39/EG) pågår som bäst och kommissionen väntas komma med sitt förslag till ny lagstiftning under året 2011. Med tanke på omarbetningen av lagstiftningen om laktosfria och laktosfattiga livsmedel har Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) på kommissionens begäran gett sitt yttrande om gränsvärden för laktos vid laktosintolerans och galaktosemi.

Anmälningsförfarande

Då en laktosfattig eller laktosfri mjölkprodukt första gången släpps ut på marknaden i Finland skall tillverkaren eller importören lämna en anmälan om detta till Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Om en laktosfattig eller laktosfri mjölkprodukt första gången släppts ut på marknaden i ett annat EU-land, skall tillverkaren eller importören leverera Evira information om innehållet i anmälan i fråga och var och när den första anmälan mottagits.

Mer information om anmälningsförfarandet finner du på webbplatse "anmälan om utsläppande av en dietisk produkt på marknaden".


Rådgivning:

  • Kostbehandling av laktosintolerans – hälsocentralens eller sjukvårdsdistriktets dietist eller behandlande läkare 

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS


MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER