Mjölk och mjölkprodukter

Med mjölkprodukter avses följande produkter som framställts uteslutande av mjölk. Ämnen som är nödvändiga för framställningen av dessa produkter får ändå tillsättas, förutsatt att dessa ämnen inte används i syfte att helt eller delvis ersätta någon mjölkbeståndsdel t.ex. med vegetabiliskt fett

• vassle
• grädde
• smör
• kärnmjölk
• smörolja
• kaseiner
• vattenfritt mjölkfett
• ost
• yoghurt
• kefir
• kumiss
• fil
• smetana

 

I märkningar på och i reklam för eller i presentation av andra än dessa mjölkprodukter får inte användas påståenden, uttryck eller antydningar om att det rör sig om en mjölkprodukt. Uttryck som ”yoghurtliknande”, ”av osttyp”, ”ostliknande” etc. är således inte tillåtna, utan beteckningarna för produkter som efterliknar mjölkprodukter skall bildas av ingredienserna som använts vid tillverkning av dem och av användningsändamålet (exempel …bredbart pålägg/bredbar …beredning) eller av formen (exempel …skivad/skivbar …beredning).

Undantag är vissa med kommissionens beslut 88/566/EEG för enskilda medlemsländer tillåtna produktnamn, vilkas exakta karaktär man känner till på grund av att de traditionellt använts. Sådana svenskspråkiga produkter är kakaosmör, jordnötssmör, smörgåskex, smörsopp och smörgåstårta. Det är också skäl att lägga märke till det tillåtna svenskspråkiga undantaget ”kokosmjölk”, vars finskspråkiga motsvarighet ”kookosmaito” således också kan användas. Med kommissionens förordning 445/2007/EG tillåts också användning av beteckningen ”munavoi” (äggsmör).

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER