Glass

HIM:s beslut om glass (4/1999) upphävdes med jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav i fråga om vissa livsmedel (264/2012). Förordningen trädde i kraft 1.7.2012. Övergångstiden för förordningen har förlängts fram till den 1 juli 2014 med JSM:s förordning (308/2013).

 I den nya nationella författningen (JSMf 264/2012) har det inte ansetts nödvändigt att ge några separata stadganden om glass. I EU-lagstiftningen finns inte heller några krav på glass.

I fråga om påskrifterna på förpackningen till färdigt förpackad glass (och även glassmix) och i uppgifterna som ges i andra marknadsföringssammanhang följs de allmänna kraven på märkningarna och påskrifterna på förpackningar. Glass förvaras i frystemperatur. Mängden innehåll anges även framöver i viktenheter (g eller kg).

Etablerade namn på glass, såsom gräddglass, mjölkglass och mjukglass får fortsättningsvis användas förutsatt att namnen inte vilseleder konsumenten.

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER