Ost, smältost och ostprodukt

Den nationella författningen om ostar, HIMf om ost (856/2007), upphävdes med jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav i fråga om vissa livsmedel (264/2012). Förordningen trädde i kraft 1.7.2012. Övergångstiden för förordningen har förlängts fram till den 1 juli 2014 med JSM:s förordning (308/2013).

I den nya nationella författningen ingår fortsättningsvis definitioner på ost, smältost och ostprodukt. I förordningen ingår också stadganden om uppgifterna som skall ges på förpackningen till ostar, smältostar och ostprodukter. Om såväl förpackade produkter som oförpackade produkter skall anges fetthalten i genomsnitt i viktprocent vid tillverkningstidpunkten eller angiven på det sätt som särskilt bestäms om näringsvärdesdeklarationer och mjölkens ursprung, om det vid framställningen använts något annat än komjölk. Dessa märkningskrav gäller också produkter som införts från annat håll.

Vedertagna namn på ostar och ostprodukter, såsom emmentaler, gryére, edamer, gouda, färskost, äggost, brödost, grynost, mjölkkvarg och gräddkvarg får fortsättningsvis användas förutsatt att namnen inte vilseleder konsumenten.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER