Anvisningar

• Eviras anvisning 17072/1. Sammansättningen hos och märkningarna på frukt- och grönsaksjuice och vissa liknande produkter – anvisning till tillsynsmyndigheter och företagare
• Eviras anvisning 17068/1: Handbok om livsmedelsinformation för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare
• Eviras anvisning 17055/1. Anvisning om tillsynen över märkningar och påskrifter på förpackningarna
• Eviras anvisning 17059/1. Anvisning om tillsynen över näringsmässig berikning
• Eviras anvisning 17054/4. Anvisning om tillsynen över medel som förbättrar livsmedel – tillsatser, aromer och enzymer
• Eviras anvisning 17052/3. Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare
• Eviras anvisning 18222/3. Villkor för livsmedelsproduktion, (ekologisk produktion)
•  Återkallelser av livsmedel