Sammansättning

1. Juicer

1.1 Fruktjuicer

Fruktjuice 

• tillverkad av frukt med mekaniska metoder (till exempel genom pressning eller centrifugering)
• ingen tillsättning av vatten eller andra tillverkningsämnen, såsom socker

Fruktjuice från koncentrat

• tillverkad av fruktjuicekoncentrat så att den återgetts samma mängd vatten som koncentreringen avlägsnat

Koncentrerad fruktjuice

• en specifik andel av vattnet har avlägsnats; minst 50 %, om avsedd för direkt konsumtion

Vattenextraherad fruktjuice

• tillverkad genom extrahering av köttiga eller torkade hela frukter

Fruktjuice i pulverform

• tillverkad av juice

1.2 Grönsaksjuicer

Grönsaksjuice

• tillverkad med mekaniska metoder (till exempel genom pressning eller centrifugering)
• vatten har inte tillsatts

Grönsaksjuice från koncentrat

• tillverkad av koncentrerad grönsaksjuice så att den återgetts samma mängd vatten som koncentreringen avlägsnat

2. Fruktnektar

• vid tillverkning har använts fruktjuice, fruktjuice från koncentrat, koncentrerad fruktjuice, vattenextraherad fruktjuice eller fruktjuice i pulverform och/eller fruktpuré (eller koncentrerad fruktpuré eller en blandning av dessa produkter) och vatten
• minsta frukthalten fastställd (saft och/eller puré)
• sockerarter och/eller honung högst 20 % av vikten
• sockerarterna kan delvis eller helt ersättas med sötningsmedel
• drickbar som sådan

3. Saft

• vid tillverkning har använts frukt- eller grönsaksjuice och vatten jämte sockerarter eller sötningsmedel
• drickbar som sådan eller utspädd
• juicehalten har inte fastställts (tidigare minst 35 %)
• en produkt som motsvarar definitionen på fruktnektar får inte kallas saft

4. Övriga flytande bär- och fruktprodukter

• överensstämmer till sin sammansättning inte med bestämmelserna om frukt- eller grönsaksjuice, fruktnektar eller saft
• till exempel en saftdryck, ett saftdryckkoncentrat, ett dryckkoncentrat, en bärprodukt eller en bärsaftprodukt
• drickbar som sådan eller utspädd
• mängderna juice och socker har inte begränsats