Tillsyn

De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna utför kontroller hos saftföretagarna i samband med den övriga livsmedelstillsynen. Av tillsynen omfattas en sådan företagare som

• tillverkar, låter tillverka eller förpackar
• inför eller förmedlar (från inre marknaden eller tredje länder) förpackad

saft, juice, nektar och andra liknande produkter.

Mer information på webbplatsen Oiva  om kontrollerna och Oiva-bedömningarna.