Giftiga svampar

Våra kunskaper om svamparnas gifter uppdateras hela tiden, men värderingen av flera svampars ätbarhet är fortfarande baserad på traditionell kunskap. Den största delen av svamparterna i våra skogar har man inte ens försökt använda till mat, och det finns inga uppgifter om huruvida de är läckra eller giftiga.

Den traditionella kunskapen går vidare från en generation till den nästa, och med den flera felaktiga sätt att utreda svamparnas giftighet. Man har exempelvis trott att giftiga svampar får mjölk att ysta sig eller silver att mörkna. På sådana trollkonster ska vi inte tro. Det enda de olika giftsvamparna har gemensamt är giftet.

Det äldsta förgiftningsfallet som omtalas i historieböckerna torde vara från år 54: den romerske kejsaren Claudius dog efter att ha ätit en måltid på giftsvampar som tydligen hade serverats med avsikt. I Finland har under de senaste hundra åren inträffat under 20 dödsfall på grund av svampförgiftning, och av dessa inträffade den största delen före 1960-talet. Oftast är det vit flugsvamp som har orsakat förgiftningar.

Stenmurklor som ätits utan förvällning, klubbskivling och toppig giftspindling har även de krävt offer i Finland. En allvarlig förgiftning leder inte alltid till döden, men kan orsaka exempelvis irreversibel njurskada.

Världens farligaste giftsvamp har visat sig vara lömsk flugsvamp, som lyckligtvis är sällsynt i vårt land och endast växer i de mest sydvästra delarna av Finland. Röd flugsvamp känner vi alla till. Till familjen flugsvampar hör också andra allmänna giftsvampar såsom vitgul flugsvamp, brun flugsvamp, panterflugsvamp och mörkringad flugsvamp.

Det är bra att kunna identifiera bolmörtsskivling, trådskivlingar, grå bläcksvamp, svavelgul slöjskivling, droppmusseron och gifthätting och att lämna dem kvar på växtplatsen eftersom de är så giftiga.

Giftinformationscentralen (telefon 09 471 977) ger råd om vad som behöver göras om svampförgiftning misstänks. http://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukvardstjanster/giftinformationscentralen/Sidor/default.aspx

Det finns all anledning att komma ihåg att svampar förfars lätt. Skämda svampar kan orsaka matförgiftning.