Droppmusseron

Droppmusseronen (Tricholoma pessundatum) irriterar matsmältningskanalen och orsakar illamående. Det är inte lätt att identifiera arten, eftersom dess mest iögonenfallande kännetecken, det vill säga hattens bruna fläckar, ofta fattas. Droppmusseronen har ett behagligt utseende och doft. Den rödbruna hatten har slät yta och är medelstor eller stor. Den ljusare kanten har ofta en ring med mörkbruna fläckar.

De urnupna skivorna är vita, och med åldern kan de få bruna prickar. Även den stadiga foten är vit, dock brunaktig vid fotbasen. Svampköttet är fast och vitt. Droppmusseronens doft är behaglig och påminner om mjöl.

Droppmusseron växer i hela landet, en typisk växtplats är tallskog på sandmark eller berg med talldungar. Det finns mera lämpliga tallhedar i norr, där den är allmännare. Det är inte lätt att identifiera arten, därför är det säkrast att undvika bruna musseroner – med undantag av goliatmusseron (Tricholoma nauseosum). Den sistnämnda växer på liknande platser som droppmusseron. Goliatmusseronens hatt har kraftiga, tättliggande fjäll, foten har ring och doften är sötaktig.