Grå bläcksvamp

Grå bläcksvamp (Coprinus atramentarius) är egentligen inte giftig, men orsakar en kraftig antabusreaktion tillsammans med alkohol. Karenstiden mellan en måltid på grå bläcksvamp och förtäring av alkohol är fem dygn.

Grå bläcksvamp växter i täta klungor på gödslade gräsplaner, humusrika lundar, på avstjälpningsplatser och andra platser där det finns rikligt med näring. Svampen kan därför samla upp rikligt med tungmetaller.

Det är lätt att känna igen grå bläcksvamp på att den växer i klungor. Den jämnt askgrå hatten är äggformad som ung, men den breder sedan ut sig klocklikt. Hattens avsmalnande topp är brunaktig, liksom även de små fjällen mot mitten. Skivorna är tunna och sitter mycket tätt. Den ursprungliga grå färgen blir svart med åldern, och till slut upplöses skivorna till en bläckliknande vätska. Den ihåliga foten är ljusare än hatten, och nära fotbasen finns en ringliknande förtjockning. Köttet är vitt, tunt och sprött.

Grå bläcksvamp är allmän i landets södra delar. Den förekommer ställvis även i norra Finland, men är sällsynt i Lappland. Det finns flera slags grå bläcksvampar, men deras värde som matsvamp har inte undersökts. Det kan vara svårt att identifiera förväxlingssvampar till grå bläcksvamp, bland annat puckelbläcksvamp (Coprinus acuminatus) är en sådan.