Svavelgul slöjskivling

Svavelgul slöjskivling (Hypholoma fasciculare) irriterar matsmältningskanalen och torde vara ganska giftig. Uppgifterna om vilka förgiftningar som den har orsakat i andra länder är oklara, enligt vissa undersökningar anses den enbart irritera matsmältningskanalen.

Den släta hatten är välvd eller utbredd. Hatten är några centimeter bred, gulbrun och rödbrun i mitten. Skivorna är först svavelgula eller grönaktiga, men blir med åldern violettgrå.

Foten har samma färg som hatten och är jämntjock, slank och böjd. Arten har gult svampkött. Svavelgul slöjskivling har en något unken lukt.

Svampen är inte allmän ens i södra Finland, och blir sällsyntare längre norrut. På grund av den bittra och beska smaken är svavelgul slöjskivling oduglig som matsvamp. Vid första anblicken kan arten förväxlas med rökslöjskivling (Hypholoma capnoides), som är en god matsvamp. Ett gott kännetecken är smaken: rökslöjskivlingen har en mild smak som påminner om ärtskidor, medan svavelgul slöjskivling däremot har en mycket bitter smak. Därtill växer rökslöjskivlingen på barrträd, medan svavelgul slöjskivling typiskt växer på stubbar av lövträd.