Toppig giftspindling

Toppig giftspindling (Cortinarius rubellus, Cortinarius speciosissimus) är en av våra giftigaste svampar. Giftet påverkar levern och njurarna även i små doser. Symptomen kan uppstå först efter några dagar, men giftet verkar hela tiden.

Orsaken till förgiftning med denna svamp brukar vara att man har ätit en okänd svamp - inte det att giftspindling har förväxlats med en matsvamp.

Toppig giftspindling är en kanelbrun, medelstor svamp. Hatten är klocklik, toppig och som äldre blir den mera utbredd. Under hatten finns brunröda, glesa skivor. På skivorna hos unga svampar finns ett nätlikt skydd. Den bruna, långa och smala foten blir tjockare mot fotbasen, som är rätt spetsig. Köttet är ljusbrunt. Doften påminner om rå potatis eller rädisor.

Då man strövar i naturen kan man se toppig giftspindling i mossiga och fuktiga barrskogar i södra och mellersta Finland.