Trådskivlingar

Trådskivlingarna (Inocybe spp.) är rätt små med bruna hattar, och de lockar i allmänhet inte plockare av matsvampar. De kan i princip inte förväxlas med matsvampar, men små barn kan bli intresserade av dem.

Många trådskivlingar är allmänna och rikliga från sommaren inpå senhösten i hela landet. Bland annat gamla, mossiga gräsplaner är bra växtplatser för trådskivlingar. De skadligt giftiga trådskivlingarna innehåller gifter som påverkar nervsystemet. Vår farligaste trådskivling är gifttråding (Inocybe erubescens), som växer på kalkhaltigare marker. Det är känt att den har orsakat förgiftning som har lett till döden utomlands. Trådskivlingarna kan identifieras som grupp genom följande nyckelfaktorer: en trådig hatt, liten storlek, ljusbruna skivor och en sötaktig fruktig eller motbjudande jordlukt.