Vit flugsvamp

Den vita flugsvampen (Amanita virosa) är dödligt giftig. Den innehåller farliga cellgifter som skadar de inre organen: njurarna, levern, hjärtmuskeln, hjärnan och kapillärerna.

Svampen är helt vit, och färgen förändras inte vid beröring eller annan hantering. Hatten är äggformad som ung, sedan blir den klockformad och nästan utbredd som gammal. Då den är fuktig är den klibbig och som torr får den en silkesaktig glans, och äldre svampar gulnar ofta litet i mitten. Skivorna förblir vita.

Också foten är helt vit. På dess övre del finns flugsvampens typiska kännetecken: en trasig, hängande ring. Ett gott kännetecken är också fotens tjocka basdel som omges av en strumpa (volva). Köttet är vitt. Vit flugsvamp har en svag doft; till en början är doften sötaktig, med åldern blir den obehaglig.

Vit flugsvamp växer allmänt i södra och mellersta Finland och blir sällsyntare norrut. Den växer en och en eller i små grupper i grandominerade moskogar, i synnerhet i tjock mossa.

Det finns risk för förväxling med en del av champinjonarterna (Agaricus spp.), som är vita och har ring. I avvikelse från vit flugsvamp har champinjonernas fotbas ingen strumpa och de mogna sporerna är svarta, vilket färgar skivorna mörkbruna på gamla champinjoner. Den vita flugsvampens sporer och därför också skivorna är alltid vita.