Blek taggsvamp

Blek taggsvamp (Hydnum repandum) är en medelstor och oregelbundet formad svamp. Den ljusa eller gräddfärgade hatten är i allmänhet under tio centimeter i diameter. På hattens undersida finns taggar som lossnar lätt. Den knubbiga foten har samma färg som hatten, ibland kan fötterna vara sammanvuxna hos svampar som växer i grupper.

Köttet är tjockt, vitt och något skört, och mörknar till gulbrunt vid beröring. Den bleka taggsvampens smak är mild eller något skarp som rå, blir besk som äldre. Doften är svag.

Blek taggsvamp växer i hela landet och är allmän i södra och mellersta Finland. Växtplatserna varierar från lundar till friska barrskogar. Skördesäsongen börjar i augusti och fortsätter in på senhösten.

Den spädare och rödbrunare rödgula taggsvampen (Hydnum rufescens) får plockas som handelssvamp tillsammans med blek taggsvamp. Den rödgula taggsvampens taggar slutar tydligt på den övre delen av foten, de är alltså inte nedlöpande. Arten växer i allmänhet på fuktigare platser än blek taggsvamp.

Fårtickan (Albatrellus ovinus) som ovanifrån liknar blek taggsvamp, urskiljer sig tydligt genom rörlagret på undersidan av hatten. I synnerhet uppifrån sett kan kantarell (Cantharellus cibarius) påminna om rödgul taggsvamp. Den har inga farliga förväxlingssvampar.

Den bleka taggsvampens något bittra smak försvinner vid tillredning. Den kan torkas i skivor eller frysas: svampen finfördelas och får sjuda, då vätskan har avdunstat, sätts den i en påse och fryses.