Behandling av stenmurklor och varningsmärkningar

Anvisningar för behandling av stenmurklor

Kokning: Stenmurklor ska kokas två gånger i rikligt med vatten (1 del svamp till 3 delar vatten) i minst fem minuter och sköljas väl i rikligt med vatten efter varje kokning.

Torkning: Stenmurklor kan förvaras genom att torka dem knastertorra. Torkade murklor ska blötläggas i minst två timmar innan de används (100 g svamp och 2 l vatten). Efter blötläggningen ska murklorna kokas två gånger på samma sätt som om de var färska.

Kom ihåg: När murklor torkas eller kokas ska ventilationen vara god. Det vatten som murklorna har blötlagts eller kokats i får inte användas vid matlagning.

Försäljningsställen som saluför stenmurklor ska vara försedda med varningsskyltar och behandlingsanvisningar

 Försäljningsställen som saluför färska eller torkade stenmurklor ska enligt bestämmelserna vara försedda med varningsmärkningar som anger att svamparna är giftiga samt med behandlingsanvisningar för svampen. Livsmedelssäkerhetsverket Evira rekommenderar dessutom att färska murklor endast säljs till konsumenterna på försäljningsställen med betjäning, eftersom det då är lättare att kunna se till att köparna behandlar svamparna så att de tryggt kan användas.

Stenmurklan är ett exceptionellt livsmedel eftersom det är tillåtet att sälja den trots att svampen i obehandlat skick innehåller ett naturligt gift som heter gyromitrin. En stor dos gyromitrin orsakar akut förgiftning. Gyromitrin och dess ämnesomsättningsprodukter är också cancerframkallande. Riskerna med giftet i stenmurklor kan dock undvikas genom att svampen behandlas på rätt sätt och därför informeras allmänheten årligen. Då stenmurklor behandlas försvinner också eventuella radioaktiva ämnen. Även om svamparna plockas i ett område, till vilket det radioaktiva nedfallet efter kärnkraftverksolyckan i Tjernobyl spred sig, kan stenmurklor tryggt ätas efter korrekt behandling.

Om det i anslutning till försäljning av stenmurklor inte finns klart synliga anvisningar framme om hur murklor ska behandlas, har tillsynsmyndigheten rätt att ta dra tillbaka de produktpartier från marknaden som strider mot bestämmelserna. Produkterna får åter säljas efter att varningsmärkningarna har satts upp. Även konsumenterna kan kontakta livsmedelstillsynsmyndigheten i den egna kommunen om bristfälliga obligatoriska märkningar.

Bland annat utlänningar som bor i Finland känner inte nödvändigtvis till att stenmurklor är giftiga och hur de ska behandlas. Evira har publicerat broschyrer med anvisningar om hur murklor ska behandlas på svenska, finska, engelska, tyska, franska och ryska. Broschyrerna finns vid de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna och vid Evira, för ställen där murklor hålls till salu och även för annan information.

Broschyrerna kan beställas eller laddas ner från Eviras webbsidor. Broschyrerna är avgiftsfria. Portokostnaderna betalas av beställaren enligt postens gällande tariffer. Beställningsanvisningar och förfrågningar kan göras per e-post till tilaukset@evira.fi eller per telefon till nummer 020 772 51 04 och 040 037 87 10.

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER