Skadliga reaktioner av svamp

Trehalosintolerans, magbesvär orsakade av svampsocker

Svampar innehåller svampsocker, trehalos. För att detta ska kunna spjälkas i kroppen behövs matsmältningsenzymet trehalas. En del människor saknar det här enzymet, och då tas svampsockret inte upp i tarmsystemet. Följden är magbesvär, som börjar flera timmar efter att man ätit. Symtomen vid trehalosintolerans liknar dem som uppträder vid laktosintolerans i samband med mjölk. Trehalosintolerans är mer sällsynt än laktosintolerans. Om man regelbundet får magbesvär efter att ha ätit svamp är trehalosintolerans en möjlig orsak. När trehalosintolerans har konstaterats består behandlingen av att man undviker svampprodukter i en sådan utsträckning att symtom inte uppstår.

Svampallergi

Odlade svampar, såsom ostronmussling (Pleurotus ostreatus), odlat champinjon (Agaricus bisporus) och shiitake (Lentinus edodes), kan orsaka arbetsbetingad allergi. Svampar kan också orsaka överkänslighet i likhet med pollen- och matallergi.

Hos personer som hanterar stensopp, eller karljohan, (Boletus) har allergisk snuva och astma samt anafylaktiska reaktioner uppträtt. Stensoppen innehåller också proteiner som inte påverkas av enzymerna i matsmältningskanalen, och som bland annat kan orsaka svullnader och klåda i munnen och svalget samt magbesvär hos personer som är överkänsliga mot svamp. Man har konstaterat att trattkantareller (Cantharellus tubaeformis) orsakar magbesvär och matallergi och musslingar (Pleurotus) allergisymtom i andningsvägarna. Det finns tills vidare mycket lite kunskap och information om allergiska symtom i andningsvägarna orsakade av svamp.

Shiitake och andra orientaliska svampar har orsakat kontakteksem, hosta, snuva, nysningar, astma och alveolit. I Arbetshälsoinstitutets statistik över växtbaserade orsakare av astma och allergisk snuva finns hattsvampar (shiitake) på sjätte plats.

 

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER