Kommersiellt kort för svampplockare

Ungefär 70 000 personer innehar ett kommersiellt svampplockarkort, och även bland dem plockar en stor del svampar till det egna hushållet. Under de senaste åren har antalet svampplockare, köpare och företag som förädlar svampar ökat.

Forststyrelsen började utbilda konsulenter och plockare av handelssvampar år 1969. Utbildningen överfördes senare till Yrkesutbildningsstyrelsen och därefter till Utbildningsstyrelsen med den övriga skogsbruksundervisningen. Från och med år 1995 har den riksomfattande utbildningen av svampkonsulenter och hela utbildningen av konsulenter avseende vilt växande skogsprodukter skötts av Porin Metsäopisto. Den huvudsakliga målsättningen med utbildningen har varit att öka den kommersiella användningen av inhemska skogssvampar, som garanteras genom plockning av rena svamparter och yrkeskunnig behandling av svamparna. En plockare som har fyllt 15 år kan få plockarkort för handelssvampar som informerar om vilka svampar han eller hon har visat sig känna igen och kan behandla för handeln.

Endast utbildade handelssvampkonsulenter (KSN) får ordna kurser för plockare av handelssvampar (KSP). Under en avgiftsbelagd kurs ges undervisning i 1-3 handelssvampsorter, och programmet är indelat i en terrängdel och en föreläsningsdel. En kursdeltagare som har genomgått kursen och blivit godkänd får ett plockarkort för kommersiell plockning. Plockaren kan få ytterligare utbildning om han eller hon önskar få undervisning om andra handelssvampar.