Inrikes transport av livsmedel

Transportverksamhet med livsmedel ska i Finland godkännas som livsmedelslokal med stöd av livsmedelslagen. Transporten kan också ingå i godkännandet av avsändande eller mottagande livsmedelslokal. Vid transporterna ska man efterfölja planen för egenkontroll som har godkänts av kommunens livsmedelstillsynsmyndighet