Bulktransporter av livsmedel

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har ombetts ge ett utlåtande om tillämpningen av livsmedelslagstiftningen vid transport av pulverformiga och flytande livsmedel som transporteras i behållare. Evira har ombetts bekräfta tolkningen att man inte får transportera något annat än livsmedel i behållarna och att denna tolkning gäller alla företagare inom branschen som transporterar livsmedel som bulklast i Finland.

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS