Stationer för periodisk inspektion

Testning och inspektion

Testningar och inspektioner av internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och specialutrustning för sådan transport kan i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning (971/2006) om tillsynen över ATP-överenskommelsen utföras av Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT. Sådana testningar och kontroller som avses i ATP-överenskommelsen kan också utföras av stationer för periodisk inspektion som Livsmedelssäkerhetsverket Evira separat godkänt.

Testning, inspektion och certifiering av transportmedel

MTT (Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi)
Serviceenheten
Mätning och standardisering
Vakolantie 55
03400 Vihti
tfn (03) 41 881, fax (03) 4188 2222

Stationer för periodisk inspektion godkända av Livsmedelssäkerhetsverket Evira

ALK-Laite Ky
Porrassalmenkatu 50
50100 MIKKELI 
tfn 0400 55 4511, fax 015 212 313

Lumikko Oy, Seinäjoki
PL 304 (Kylmätie 1)
60101 Seinäjoki
tfn 010 835 5400, fax. (06) 414 1921

Lumikko Huoltopalvelut Oy, Helsingfors
Soppen 13
00760 Helsingfors
tfn (09) 558 200, fax. (09) 558 201

Lumikko Huoltopalvelut Oy, Tampere
Polunmäenkatu 49
33720 TAMPERE
tfn 010 287 1302, fax. (03) 318 7102

Suomen Kuljetuslaite Oy
Haxböleslingan 4
01380 Vanda
tfn 010 650 300, fax. 010 650 3190

Turun Thermohuolto Oy
Luolakalliontie 5
21420 Lundo
tfn 0207 980 280, fax. 0207 980 288

VAK Huoltopalvelut Oy
Voudintie 11
90400 Oulu
tfn 020 7656 460, fax. 020 7656 469

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER