Stationer för periodisk inspektion

Testning och inspektion

Testningar och inspektioner av internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och specialutrustning för sådan transport kan i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning (971/2006) om tillsynen över ATP-överenskommelsen utföras av Naturresursinstitutet Luke. Sådana testningar och kontroller som avses i ATP-överenskommelsen kan också utföras av stationer för periodisk inspektion som Livsmedelssäkerhetsverket Evira separat godkänt.

Testning, inspektion och certifiering av transportmedel

Naturresursinstitutet Luke
Vakolantie 55
03400 Vihti
tfn 029 532 6000

Stationer för periodisk inspektion godkända av Livsmedelssäkerhetsverket Evira

ALK-Laite Ky, Mikkeli
Uusitie 1
50600 MIKKELI 
tfn 0400 55 4511, fax 015 212 313

ALK-Laite Ky, Siilinjärvi
Takojantie 24  
70900 TOIVALA 
tfn 0400 55 4511

ALK-Laite Ky, Kuopio
Kolmisopentie 7
70780 KUOPIO
tfn 0400 55 4511

Korihuolto Moksi Oy
Juvantasku 7
02920 ESBO
tfn 020 720 9898, fax. 020 720 9899

Lumikko Huoltopalvelut Oy, Seinäjoki 
Sorvitie 1
60510 HYLLYKALLIO
tfn 010 287 1303 
 
Lumikko Huoltopalvelut Oy, Helsingfors
Soppen 13
00760 HELSINGFORS
tfn 010 287 1301

Lumikko Huoltopalvelut Oy, Tampere
Polunmäenkatu 49
33720 TAMPERE
tfn 010 287 1302

Lumikko Huoltopalvelut Oy, Oulu
Kaskihalmeentie 9
90440 KEMPELE
tfn 010 320 2804

Pekkalan Korjaamo Oy
Kytönniityntie 4
16329 PENNALA
tfn 040 7780 638

Suomen Kuljetuslaite Oy
Haxböleslingan 4
01380 VANDA
tfn 010 650 300, fax. 010 650 3190

Turun Thermohuolto Oy
Luolakalliontie 5
21420 LUNDO
tfn 0207 980 280

VAK Huoltopalvelut Oy, Uleåborg 
Voudintie 11
90400 ULEÅBORG
tfn 020 7656 460, fax. 020 7656 469

VAK Huoltopalvelut Oy, Jyväskylä 
Kuormaajantie 26
40320 JYVÄSKYLÄ
tfn 020 7656 440, fax. 020 7656 449

VAK Huoltopalvelut Oy, Vantaa

Suokallionkuja 5

01740 Vantaa

tfn 020 7656 420

VTT Expert Services Oy
Vakolantie 55
03400 VIHTI
tfn (03) 41 881, fax (03) 4188 2222