Anläggningar

Livsmedelslokaler som hanterar livsmedel av animaliskt ursprung före detaljhandeln kallas anläggnigar.

Livsmedelssäkerhetsverket för register över godkända finska anläggningar inom kött-, fisk-, mjölk-, äggbranschen, lagerinrättningar och groddproduktionsställer.