Kompetensen hos slaktaren och personalen som vidtar de åtgärder som föregår slakten

Personal som sköter och hanterar djur som skall slaktas samt bedövar djur och tappar av blod skall ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för att vidta åtgärderna på behörigt sätt.

Yrkesmässig slakt får utföras bara av personer som fyllt 18 år och som är förfarna i eller har undervisats i sådan slakt.