köttinspektörers och köttbesiktningsbiträdens Kompetenskrav

Kompetenskraven för köttinspektörer och slakteripersonal som bistår vid köttbesiktningen, så kallade köttbesiktningsbiträden, har fastställts i förordning (EG) nr 854/2004 artikel 5 och bilaga I avsnitt III. En person som avlagt yrkesexamen i köttkontroll är enligt förordningen kompetent att verka som köttinspektör och köttbesiktningsbiträde (vid köttkontroll). Utbildningen anordnas av yrkesskolor, som har tillstånd att ordna fristående examen.

Evira anser, att i Finland legitimerade veterinärer kan verka som köttinspektörer och köttbesiktningsbiträden vid köttkontroll utan kompletterande utbildning, om deras veterinärmedicinska utbildning uppfyller kraven i förordning (EG) N:o 854/2004.

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER