Kompetensen hos besiktningsveterinärer

En legitimerad veterinär i Finland uppfyller kompetenskraven för besiktningsveterinärer. Kompetenskraven för besiktningsveterinärer har fastställts i förordning (EG) nr 854/2004 artikel 5 och bilaga I avsnitt III. I Finland utbildas veterinärer vid Helsingfors universitets veterinärmedicinska fakultet. Veterinärerna kan efter utexamineringen avlägga besiktningsveterinärexamen vid veterinärmedicinska fakulteten. Besiktningsveterinärexamen påvisar förtrogenhet med köttbesiktning, men den utgör inte ett krav vid val till tjänsten som besiktningsveterinär.