Kompetensen hos den som transporterar djur

Lagstiftningen förutsätter ett tillstånd att transportera djur vid transport av djur som sker i samband med ekonomisk verksamhet dvs. vid kommersiell djurtransport. Tillstånd att transportera djur krävs ändå inte av en sådan perso, som transporterar djur över ett avstånd på högst 65 kilometer räknat från avsändningsorten till bestämmelseorten eller transporter av djur som utförs av uppfödare med användning av jordbruksfordon eller egna transportmedel i sådana fall där de geografiska förhållandena kräver en transport för årstidsbetingad transhumance för vissa typer av djur.

Mer information om tillståndet att transportera djur i punkten kommersiella transporter.