Små och medelstora företag och sådana företags verksamhetsförutsättningar

Evira deltar i många projekt, med vilka man försöker lätta den administrativa bördan i små och medelstora företag i livsmedelsbranschen.

På denna webbplats har Evira sammanfört material som gäller små och medelstora företags verksamhet och kraven på sådana företags verksamhet. I avsnittet  frågor och svar finns svar på aktuella frågor från den lokala tillsynen och företagen.

 

Mer information på andra webbplatser