Rådgivning till små och medelstora företag i livsmedelsbranschen och förbättring av deras exportkompetens

I Evira har inletts ett av jord- och skogsbruksministeriet finansierat projekt, med vilket man förnyar myndighetsrådgivningen till företagen i livsmedelsbranschen och främjar små och medelstora företags exportkompetens. Projektet pågår ända till utgången av år 2018.

Vi hoppas att representanter för företagarna i livsmedelsbranschen, dem som utövar tillsyn över livsmedlen och andra intressentgrupper aktivt deltar i projektet.

Om du önskar information om hur projektet framskrider, ska du anmäla dig till projektets e-postningslistor.

Mer information om:

Anmäl dig till projektets e-postningslistor