Produktionssätt för livsmedel

Ekoproduktion

Vid ekologisk odling är det förbjudet att använda konstgödsel och bekämpningsmedel. Ekologiskt uppfödda djur utfodras i huvudsak med ekologiskt foder, de har mera utrymme i ladugården och de får regelbundet gå ute. Riskerna med ekologisk mat är allmänt taget desamma som hänför sig till mat som producerats med traditionella metoder. I fråga om vissa egenskaper kan man t.o.m. påstå att riskerna är mindre. Ekologiskt producerad mat igenkänns på Luomu-märket.

Genetiskt modifierade produkter

Med genetiskt modifierade produkter (GMO) avses en genetiskt modifierad organism, t.ex. en växt eller en bakterie. Genetiskt modifierade livsmedel är framställda av genetiskt modifierade ingredienser eller också innehåller de sådana ingredienser.
Genetiskt modifierade produkter kräver tillstånd. Innan tillstånd beviljas bedöms hur säker organismen eller livsmedlet är.
I ingrediensförteckningen ska orden ”genetiskt modifierad/modifierat” eller t.ex. ”framställd/framställt av genetiskt modifierad soja” stå omedelbart efter den genetiskt modifierade ingrediensen eller de ingredienser som tillverkats av en genetiskt modifierad art.

Konventionell produktion

All annan produktion, som inte är ekoproduktion eller GMO-produktion, är konventionell produktion.

Oberoende av produktionsmetod ska aktörerna se till att livsmedelssäkerheten inte äventyras i någon produktionsfas och att djuren mår bra.