Fysikalisk säkerhet

Fysikaliska faror kan förorena mat mekaniskt. Fysikaliska faror kan vara främmande föremål som är synliga med blotta ögat i livsmedlet, till exempel

  • damm, smuts, mögel
  • stenar, knappar, spikar, trä- och metallbitar etc.
  • hår, plåster, cigarettfimpar, etc.
  • döda insekter och andra skadedjur, liksom deras spillning etc.
  • delar som lossnat från den utrustning som används vid framställningen av livsmedel, delar av förpackningsmaterial
  • andra föremål som inte ska finnas i livsmedlet.


Främmande föremål i livsmedel kan förhindras genom att ta om hand av hygienen i arbetsmiljön och underhållet av utrustningen, iaktta god arbetshygien och förhindra att skadedjur kommer in i livsmedelslokalen.