Mikrobiologisk säkerhet

Mikrobiologiska faror kan förorena maten. 

Mikrobiologiska faror är mikrober eller mikroorganismer i livsmedel, såsom bakterier, virus, svampar eller mögel och jäst och parasiter eller protozoer, nematoder och bandmaskar. 

Mikrober i livsmedel kan förhindras genom att ta om hand av hygienen av arbetsmiljön och underhållet av utrustningen, iakkta god arbetshygien och förhindra att skadedjur kommer in i livsmedelslokalen.

 Länken nedan kan du få allmän information om mikrober och matförgiftningar

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

Matförgiftningar