Bedömning av köttet efter slakt

Bedömningen av köttet bygger på den helhetsbild som besiktningsveterinären får utgående från den information som levererats med det slaktade djuret (kedjeinformationen), observationerna som gjorts under  ante mortem-besiktningen av det levande djuret före slakten, fynden som gjorts i samband med post mortem -undersökningarna och de extra undersökningar som eventuellt hänför sig till köttbesiktningen.

I post mortem -besiktningen besiktigar man slaktkroppen och organen okulärt, man granskar och fingrar på eller skär i de inre organen och lymfkörtlarna och vid behov tar man prover och utför laboratorieanalyser.

Om de allmänna principerna vid bedömning av kött ingår stadganden i förordningen om tillsyn över livsmedel av animaliskt ursprung och förordningen om köttbesiktning (590/2014). Som ett resultat av bedömningen kan besiktningsveterinären antingen godkänna att köttet används som livsmedel eller kassera köttet. I vissa fall kan köttet godkännas först efter en viss typ av behandling såsom djupfrysning eller godkännas för användning i sådana beredningar som upphettas under framställningen.

Evira har utfärdat instruktioner om bedömningen av såväl rött kött som fjäderfäkött och om åtgärderna i samband med köttbesiktningen. En länk till instruktionerna (på finska) finner du under.

 

Mer information på vår webbplats