Kontrollerade uppfödningsförhållanden för svin

Trikiner är parasiter som förekommer hos många frilevande vilda djurarter. Också svinet till exempel kan bära på trikinsmitta. Människan kan smittas efter att ha ätit kött från ett svin som burit på trikinsmitta, om köttet inte upphettats tillräckligt.

Syftet med kontrollerade uppfödningsförhållanden för svin är att säkerställa att svinen hela livet ut uppfötts i förhållanden, där de inte har utsatts för trikiner. Svin som härstammar från officiellt erkända kontrollerade uppfödningsförhållanden behöver inte undersökas med tanke på trikiner. Alla andra svin undersöks med tanke på trikiner efter slakten.

Evira erkänner kontrollerade uppfödningsförhållanden på en djurhållningsplats med svin. Det är frivilligt att ansöka om erkännande. Officiellt erkännande förutsätter att djurhållningsplatsen uppfyller de krav på kontrollerade uppfödningsförhållanden, som lagstiftningen ställer.

På denna webbplats ges mer detaljerad information om kontrollerade uppfödningsförhållanden och kraven som hänför sig till sådana och ges anvisningar till företagarna om hur man ansöker om officiellt erkännande.

 

Mer information på vår webbplats

Mer information på andra webbplatser