Tillsynen över de kontrollerade uppfödningsförhållandena efter erkännandet

Evira utövar tillsyn över djurhållningsplatserna man officiellt erkänt. I tillsynen ingår kontrollbesök på djurhållningsplatserna. Under kontrollbesöken utvärderas om kraven på kontrollerade uppfödningsförhållanden uppfylls på samma sätt som under utvärderingsbesöket före det officiella erkännandet. Också kontrollbesöken är avgiftsbelagda.

 

Mer information på vår webbplats

Mer information på andra webbplatser