Tillsynen över de kontrollerade uppfödningsförhållandena efter erkännandet

Evira utövar tillsyn över djurhållningsplatserna man officiellt erkänt. I tillsynen ingår kontrollbesök på djurhållningsplatserna. Under kontrollbesöken utvärderas om kraven på kontrollerade uppfödningsförhållanden uppfylls på samma sätt som under utvärderingsbesöket före det officiella erkännandet. Också kontrollbesöken är avgiftsbelagda.