Trikiner och hur de smittar

Trikiner eller trikinellor är rundmaskar av släktet Trichinella. Trikinerna är parasiter hos köttätande däggdjur och de förekommer så gott som överallt i världen. Hos människan kan trikinerna orsaka ett allvarligt sjukdomstillstånd. Ett djur eller en människa som infekterats med trikiner bär på smittsamma larver i sina muskler i flera år efter smittan. En människa eller ett djur kan smittas av att ha ätit kött som innehåller sådana larver och som inte upphettats tillräckligt (man kan se larverna endast med hjälp av ett mikroskop). Sjukdomen som trikinerna orsakar, trikinos eller trikinellos, är mycket sällsynt hos människor i Finland.

I Finland förekommer trikinsmitta hos frilevande vilda djur. Smitta hos svin kan förebyggas så att man hindrar att smitta sprider sig till svinen via foder, råttor eller andra djur. Svinet smittas med trikiner då det äter kött som kontaminerats med parasiten (såsom en råtta som bär på parasiten). Svinens uppväxtmiljö kontamineras inte med trikiner och smittan sprider sig inte heller från ett svin till ett annat i svinbesättningen.

 

Mer information på vår webbplats

Mer information på andra webbplatser