Köttbesiktning av frilevande vilt

Kött från frilevande vilt kan besiktas antingen i en inrättning för vilthantering, i ett slakteri eller litet slakteri för slakt av husdjur som godkänts som en inrättning för vilthantering eller i ett renslakteri som godkänts för slakt av frilevande vilt. Köttet besiktas alltid av en officiell veterinär.

Evira godkänner och ansvarar för övervakningen i vilthanteringsanläggningarna. Lapplands regionförvaltningsverk godkänner och ansvara för övervakningen i renslakterierna.

Vilthanteringsanläggningar, små slaterier och renslakterier som godkännts för slakt av frilevande vilt

Evira upprätthåller ett register över godkända anläggningar inom köttbranchen till vilka vilthanteringsanläggningar, slakterier, små slakterier och renslakterier även hör. Nedan finns en länk till listan av anläggningar.

Trikinundersökning för björnar och vildsvin

I köttbesiktningen av björnar, vildsvin, sälar, bävrar och andra eventuella värddjur för trikinparasiter ingår alltid en trikinundersökning. För trikinundersökningen tas i samband med köttbesiktningen muskelprover som sänds för undersökning till ett laboratorium som Evira godkänt. En förteckning över godkända laboratorier finner du i en länk nedan. Information om förekomsten av trikiner i Finland finner du på zoonoscentrets sidor (på finska).

Köttbesiktningen i slaktskjul slutade år 2013

Efter 2013 har man inte längre kunnar besikta frilevande vilt i så kallade slaktskjul och därmed har inte kött från slaktskjul längre kunnat skickas till anläggningar inom köttbranchen. Slaktskjulen kan ännu användas för frilevande vilt som kommer till jägarens eget bruk och för sådant frilevande vilt som kan säljas obesiktat.

Mer information angående kraven för att sälja eller ge vidare obegranskat frilevande vilt hittas i länkerna under.

 

Mer information på vår webbplats

Mer information på andra webbplatser