Provtagning och laboratorieundersökningar vid köttbesiktning

Trikinundersökningar

Vid köttbesiktning undersöks svin och hästar jämte smittkänsligt hägnad och frilevande vilt såsom vildsvin och björn med tanke på förekomst av trikiner. Trikinprov tas från muskelvävnad. Predilektionsställena varierar beroende av djurart. Storleken av provet beror också på djurart. Muskelprovet ska vara fritt från bindväv och fett.

 Trikinprov av olika djurarter

Andra laboratorieundersökningar

Slaktkroppen och inälvorna undersöks vid behov också tanke på andra frågor såsom köttets mikrobiologiska kvalitet, pH-värdet och förekomsten av antibiotika.

Nötkreatur som slaktats friska undersöks inte med tanke på BSE. Förekomsten av sjukdomen inom Europeiska unionens område följs upp med hjälp av undersökningar av nötkreatur som självdött, avlivats, sjukslaktats och nödslaktats. Av får och getter tas prover också.

I Finland har det förekommit endast ett BSE-fall hos nötkreatur, år 2001.

 

Mer information på vår webbplats